Ads Here

Minggu, 05 Februari 2017

KIAMAT

KIAMAT

Apa yang terpikir dalam benak anda saat mendengar kata "KIAMAT" ? pasti kita merasa takut dan belum siap untuk menghadapi hari kiamat atau biasa juga disebut hari akhir, tapi juga tidak bisa kita pungkiri cepat atau lambat kita pasti menghadapi hari tersebut.


Untuk itu kita harus tahu dulu apa itu hari kiamat? Tanda/ciri hari kiamat itu apa? Dan jenis hari kiamat itu sendiri? untuk itu disini kita akan membahas tentang hari kiamat secara menyeluruh.

A. Pengertian / Arti Definisi Hari Kiamat (Hari Akhir)

Hari Kiamat adalah peristiwa di mana alam semesta beserta isinya hancur luluh lantah yang membunuh semua makhluk di dalamnya tanpa terkecuali. Hari kiamat ditandai dengan bunyi terompet sangkakala oleh Malaikat Israfil atas perintah dari Allah SWT.

KIAMAT

Setelah semua makhuk yang hidup mati maka Allah SWT akan kembali memerintahkan Malaikat Israfil untuk meniup terompet yang kedua kali guna membangunkan semua orang yang telah mati untuk bangkit kembali mulai dari manusia pertama zaman Nabi Adam hingga manusia yang terakhir saat kiamat tiba untuk melaksanakan hari pembalasan.

B. Macam-Macam / Jenis-Jenis Kiamat

Kiamat ada dua macam, yakni :

1. Kiamat Sugra (KIAMAT KECIL)

Kiamat sughra dapat disebut dengan kiamat kecil. Definisinya merupakan suatu peristiwa yang terjadi pada alam termasuk manusia, seperti meninggalnya seseorang, atau peristiwa yang sering terjadi disekitar kita seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan peristiwa-peristiwa yang lain yang dapat menyebabkan kehilangan nyawa seseorang atau beberapa orang.

KIAMAT


Tanda - Tanda kiamat kecil

Didapati kini bahwa seluruh tanda-tanda kecil telah muncul dan terbukti seperti yang dinyatakan dalam hadis. Kebanyakan hadis-hadis ini dapat ditemukan di dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari dan Riwayat Tarmizi.

 • Penaklukan Baitul maqdis “Dari Auf b. Malik r.a., katanya, "Rasulullah SAW telah bersabda:"Aku menghitung enam perkara menjelang hari kiamat." Baginda menyebutkan salah satu di antaranya, iaitu penaklukan Baitul maqdis." - Sahih Bukhari

 • Zina Merajalela "Dan tinggallah manusia-manusia yang buruk, yang seenaknya melakukan persetubuhan seperti himar (keledai). Maka pada zaman mereka inilah kiamat akan datang." - Sahih Muslim

 • Pemimpin yang terdiri dari orang yang jahil dan fasik

 • Bermerajalela alat musik “Pada akhir zaman akan terjadi tanah runtuh, kerusuhan dan perubahan muka."Ada yang bertanya kepada Rasulullah; "Wahai Rasulullah bila hal ini terjadi?" Baginda menjawab; "Apabila telah merajalela bunyi-bunyian (musik) dan penyanyi-penyanyi wanita" - Ibnu Majah

 • Menghias masjid dan membanggakannya “Di antara tanda-tanda telah dekatnya kiamat ialah manusia bermegah-megahan dalam mendirikan masjid" - Riwayat Nasai.

 • Munculnya kekejian, memutuskan kerabat dan hubungan dengan tetangga tidak baik “Tidak akan datang kiamat sehingga banyak perbuatan dan perkataan keji, memutuskan hubungan silaturahim dan sikap yang buruk dalam tetangga." - Riwayat Ahmad dan Hakim

 • Ramai orang menuntut ilmu karena pangkat dan kedudukan

 • Ramai orang soleh meninggal dunia “Tidak akan datang hari kiamat sehingga Allah mengambil orang-orang yang baik dan ahli agama dimuka bumi, maka tiada yang tinggal padanya kecuali orang-orang yang hina dan buruk yang tidak mengetahui yang makruf dan tidak mengingkari kemungkaran - Riwayat Ahmad

 • Orang hina mendapat kedudukan terhormat “Di antara tanda-tanda semakin dekatnya kiamat ialah dunia akan dikuasai oleh Luka' bin Luka'(orang yang bodoh dan hina). Maka orang yang paling baik ketika itu ialah orang yang beriman yang diapit oleh dua orang mulia" - Riwayat Thabrani

 • Mengucapkan salam kepada orang yang dikenalnya saja "Sesungguhnya di antara tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat ialah manusia tidak mau mengucapkan salam kepada orang lain kecuali yang dikenalnya saja." - Riwayat Ahmad

 • Banyak wanita yang berpakaian tetapi hakikatnya telanjang “Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a."Di antara tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat ialah akan muncul pakaian-pakaian wanita dan apabila mereka memakainya keadaannya seperti telanjang.

 • Bulan sabit kelihatan besar “Di antara tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat ialah menggelembung (membesarnya) bulan sabit." - Riwayat Thabrani

 • Banyak dusta dan tidak tepat dalam menyampaikan berita “Pada akhir zaman akan muncul pembohong-pembohong besar yang datang kepadamu dengan membawa berita-berita yang belum pernah kamu dengar dan belum pernah didengar oleh bapak-bapak kamu sebelumnya, kerana itu jauhkanlah dirimu dari mereka agar mereka tidak menyesatkanmu dan memfitnahmu" - Sahih Muslim

 • Banyak saksi palsu dan menyimpan kesaksian yang benar “Sesungguhnya sebelum datangnya hari kiamat akan banyak kesaksian palsu dan disembunyikan kesaksian yang benar" - Riwayat Ahmad

 • Negara Arab menjadi padang rumput dan sungai “Tidak akan datang hari kiamat sehingga negeri Arab kembali menjadi padang rumput dan sungai-sungai." - Sahih Muslim

 • Jarak-jarak antara pasar menjadi dekat (menunjukkan banyaknya kegiatan perdagangan) “Banyaknya sifat bohong, pendeknya waktu, dekatnya jarak-jarak antara pasar-pasar." - Riwayat Bukhari

 • Manusia mewarnai rambut di kepalanya dengan warna hitam supaya kelihatan muda “Pada akhir zaman akan muncul suatu kaum yang mencelupi rambut mereka dengan warna hitam seperti 'bulu merpati' yang mereka itu tidak akan mencium bau syurga." - Sahih Abu Daud & Nasai

 • Kekayaan umum dikuasai segelintir orang tanpa kebenaran dan tanpa rasa takut, termasuk rasuah dan mengambil harta secara tersembunyi

 • Akan terdapat banyak pengkritik, pembawa-cerita, penikam-belakang dan pengejek dalam masyarakat.

 • Orang akan mendirikan hubungan dengan orang yang tidak dikenali dan memutuskan hubungan dengan orang yang dekat dan disayangi.

 • Orang akan melakukan homoseksual & lesbi

 • Akan terdapat ramai anak berhubungan di luar nikah. - Abdullah Ibn Mas'ood (R.A)

 • Berkurangnya sifat amanah

 • Terasa berat untuk menjalankan syariah (zakat dijadikan hutang)

 • Lelaki mentaati isterinya tetapi mendurhakai ibunya

 • Lelaki berkata kasar kepada bapak nya tetapi ramah dengan teman nya

 • Suara manusia meninggi (menjerit dan berteriak) di masjid-masjid

 • Pemimpin suatu kaum adalah keji dan pemimpin suatu suku adalah fasik

 • Lelaki dihormati bukan karena budi dan kebaikan tetapi karena takut akan kejahatannya “Dari Ali dan Abu Hurairah r.a.: "Apabila harta rampasan perang (milik umum) dikuasai segelintir orang saja, barang amanah menjadi rampasan, harta zakat menjadi hutang, seorang lelaki mentaati isterinya dan mendurhakai ibunya, berbuat baik kepada temannya dan berbuat kasar kepada bapaknya, suara-suara tinggi di masjid-masjid, yang menjadi pemimpin suatu kaum (bangsa) adalah orang yang hina (berkelakuan/bersifat keji) di antara mereka dan orang yang menjadi ketua suatu suku (kabilah) adalah orang fasik di antara mereka, seorang lelaki dihormati karena orang takut akan kejahatannya, arak biasa diminum, sutera biasa dipakai (oleh lelaki), munculnya penyanyi perempuan dan alat-alat musik, orang yang di kalangan umat terkemudian akan melaknat (mengutuk) umat terdahulu, maka ketika itu hendaklah mereka menunggu kedatangan angin merah atau pembalikan bumi atau keburukan bentuk-bentuk atau tanda-tanda yang beriringan seperti tali yang putus maka jatuhlah biji secara berterusan". - Riwayat Tarmizi

 • Mendahulukan lelaki menjadi imam bukan karena ilmu tetapi karena suara

 • Penjualan jabatan atau kepemimpinan (politik uang)

 • Memandang rendah kepada darah “Rasulullah bersabda: "Bersegeralah untuk melakukan amal soleh apabila telah muncul enam perkara: pelantikan pemimpin yang bodoh, ramainya bilangan anggota polisi, penjualan kepemimpinan, tiada penghargaan terhadap darah, pemutusan silaturrahim, orang mabuk menjadikan al-Quran sebagai alat nyanyi yang mereka mendahulukan seseorang antara mereka menjadi imam agar dapat menyanyikannya walaupun orang tersebut paling sedikit ilmunya." - Sahih Riwayat Tabrani & Ahmad

 • Seorang isteri bekerja dalam satu syarikat dengan suaminya. (Malah isteri berpangkat lebih besar) “Dari riwayat Ibnu Masud: "Di pintu gerbang (dekatnya) hari kiamat: Salam hanya kepada orang yang khusus (sudah dikenalinya), tersebar dan berkembangnya perdagangan sehingga seorang isteri membantu suaminya berdagang" - Sahih Lighairihi Riwayat Ahmad

 • Munculnya gaya hidup mewah dan manja di kalangan umat Islam “Apabila umatku berjalan dengan sombong dan yang melayani mereka adalah putera-puteri raja, putera-puteri Parsi dan Rum, maka orang yang paling buruk akan berkuasa terhadap orang yang paling baik (pilihannya)." - Riwayat Tarmizi, Sahih Abdullah ibnu Umar r.a.

 • Orang fasik dimuliakan sedangkan orang mulia dan terhormat direndahkan “Sungguh hebat dia, sungguh jarang orang seperti dia dan sungguh pintar dia sedangkan di dalamnya tidak ada iman sedikitpun" - Riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Tarmizi, Ibnu Majah

 • Banyak orang berharap untuk mati karena banyaknya kekacauan ataupun kesengsaraan "Tidak akan berlaku kiamat sehingga apabila seorang lelaki melalui sebuah kubur maka ia akan berkata: 'Aduhai seandainya aku juga berada ditempatnya.'" - Riwayat Bukhari dan Muslim

 • Banyaknya berlaku gempa bumi

 • Banyaknya berlaku huru-hara yang menyebarkan kejahatan

 • Banyaknya kegaduhan dan pembunuhan "Kiamat tidak akan berlaku kecuali apabila ilmu telah diangkat, banyaknya gempa bumi, timbulnya huru-hara dan banyak kegaduhan iaitu pembunuhan - Sahih Bukhari

 • Munculnya mati mendadak atau mati secara tiba-tiba

 • Masjid dijadikan jalan iaitu seseorang muslim melalui masjid tanpa melakukan solat “Masjid dijadikan sebagai jalan-jalan dan timbulnya mati mendadak" - Hasan At-Tayalisy.

2. Kiamat Kubra/Kubro (Kiamat Besar)

Kiamat kubra adalah kiamat yang mengakhiri kehidupan di dunia ini karena hancurnya alam semesta beserta isinya. Setelah kiamat besar maka manusia akan menjalani alam setelah alam barzah / alam kubur.


Kiamat kubra akan terjadi satu kali dan itu belum pernah terjadi dengan kejadian yang benar-benar luar biasa di luar bayangan manusia dengan tanda-tanda yang jelas dan pada saat itu segala amal perbuatan tidak akan diterima karena telah tertutup rapat.

C. Tanda-Tanda Hari Kiamat Akan Tiba

Kapan akan datang hari kiamat, tidak seorang pun tahu termasuk Nabi Muhammad SAW. Namun kita dapat mengetahuinya dengan memperhatikan tanda-tanda di mana hari kiamat akan datang, yaitu antara lain :

 • Asap di Timur dan Barat
 • Munculnya Dajjal
 • Muncul binatang melata di bumi (Dabatul Ard)
 • Terbit matahari sebelah barat
 • Turunnya Nabi Isa AS
 • Keluarnya Yakjuj dan Makjuj
 • Gerhana di timur
 • Gerhana di barat
 • Gerhana di jazirah Arab
 • Keluarnya api dari kota Yaman yang menghalau manusia ke tempat pengiringannya.

Dari pembahasan artikel diatas, marilah kita agar menjauhi apa yang menyebabkan kiamat itu terjadi, untuk itulah mari kita selalu mengingatkan sesama manusia agar jangan terlena akan nikmat dunia yang hanya sementara karena masih ada tempat yang kekal dan abadi yang akan kita datangi setelah kematian yaitu alam akhirat.

1 komentar:

 1. AGEN JUDI SLOT | SITUS JUDI SLOT | LIVE CASINO GAMES ONLINE

  Bandar Judi Online Terpercaya Dan Situs Slot Online Terbesar Di ASIA
  vegasplay99 adalah situs web judi online slot, casino, idn poker deposit pulsa telkomsel, xl,tanpa potongan dengan minimal deposit 10.000 Ribu.

  situs judi slot

  slot deposit pulsa

  judi deposit pulsa

  Deposit pulsa tanpa potongan

  situs joker deposit pulsa

  BalasHapus